សេវាកម្មគំនូរត្រជាក់ផ្ទាល់ខ្លួន

យើងផលិតរាងពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរាប់រយដែលមានទទឹងអតិបរមា 130 មីលីម៉ែត្រ តាមតម្រូវការរបស់អ្នក ពីរាងពិសេសសាមញ្ញ ទៅជារាងស្មុគស្មាញខ្ពស់ សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមានថ្នាក់ដែកខុសៗគ្នា។

custom profile

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជន

កាត់បន្ថយពេលវេលាម៉ាស៊ីន

សន្សំកម្លាំងពលកម្ម

ពេលវេលាដំណើរការតិច

ការបាត់បង់សម្ភារៈអប្បបរមា

ការអត់ធ្មត់កាន់តែជិត

កម្លាំងខ្ពស់។

ផ្ទៃជាប់គ្នា។