ថ្នាក់ដែក

ប្រភេទដែក ជីកាបៃ អេសធីអេម (អេសអេស) JIS
ដែកថែបកាបូនដែកថែបកាបូនទាប Q235, Q345, Q195, Q215 A285MGr.B A570MGr.A អេសអេស ៣៣០ អេសអេស ៤០០ អេស ៤៩០
ដែកថែបកាបូនដែលមានគុណភាព ១០, ២០, ៣៥, ៤០, ៦០, ២០ លាន, ២៥ លាន, ៣៥ លាន, ៤០ លាន ១០១០, ១០២០, ១០៣៥, ១០៤៥, ១០៦០, ១០២២, ១០២៦, ១០៣៧, ១០៣៩ S10C, S20C, S35C, S45C ...
ដែកថែបរចនាសម្ព័ន្ធអាលុយមីញ៉ូម 20Mn2, 40Mn2, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 20CrMnTi, 20Cr2Ni4, 40CrNiMo ១៣២០, ១៣៤៥, ៥១២០, ៥១៤០, ៤១១៨, ៤១៣៥, ៤១៤០, ៣៣១៦, ៤៣៤០ SMn420, SMn438, SCr420, Scr440, SCM430, SCM435, SCM440, SCN 815, SNCM439
ដែកថែបក្បាលត្រជាក់ ML10, ML20, ML30, ML35, ML35CrMo, ML42CrMo, ML15MnB ១០១២, ១០២០, ១០៣០, ១០៣៤, ៤១៣៥, ៤១៤០, ១៥១៨ SWRCH10R, SWRCH20K, SWARCH35K, SNB7
ដែកថែបនិទាឃរដូវ 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA ១០៦៦, ៦១៥០ អេសស៊ីភី ៦, អេស។ ភី។ ភី ១០
ដែកថែប GCr15 អ៊ី ៥២១០០ ស៊ូជេ ២
ដែកអ៊ីណុក 1Cr13, 2Cr13 ៤១២, ៤២០ អេស ៤១០ អេស ៤២០
ឧបករណ៍ដែកថែប T8, T10, W6Mo5Cr4V2 W1A-8, W1A-9.5, M2 SK7, SK4, SKH9
ដែកកាត់ Y12, Y12Pb, Y15, Y15Pb, Y40Mn ១២១២, ១១ អិល ០៨, ១២១៥, ១២ អិល ១៣, ១២ អិល ១៤, ១១៤១ SUM21, SUM32, SUM22L, SUM42